Windau Diensten verzorgt het verantwoord afvoeren van buiten gebruik gestelde ICT apparatuur.

1) De apparatuur wordt door onze eigen medewerkers en onze eigen transportmiddelen afgevoerd naar onze locatie in Leusden. De opdrachtgever ontvangt een kopie van de ophaalopdracht met daarop vermeld de afgevoerde apparatuur.
2) Bij binnenkomst zal de apparatuur worden geregistreerd in onze database RegICT. Alle gegevens zijn dan ook direct real-time inzichtelijk voor de opdrachtgever.
3) Hierna vindt er een controle plaats op nog verkoopbare apparatuur en niet verkoopbare apparatuur.
4) Niet verkoopbare apparatuur (sloop) wordt gescheiden en opgeslagen (zonder datadragers)
5) Niet verkoopbare apparatuur wordt in batches afgevoerd aan aanbieders die voldoen aan de WEEELABEX standaard.
6) Verkoopbare apparatuur wordt getest, gewiped (leeg gemaakt met certificaat) en de systeemspecificaties worden uitgelezen. Het wipe certificaat en de systeemspecificaties wordt direct beschikbaar gesteld op RegICT.
7) Datadragers die niet zijn gewiped worden met behulp van onze eigen shredder vernietigd. (zie www.harddisk-vernietiging.nl) Er gaat dus NOOIT een datadrager (harddisk, SSD disk, tape, USB sticks ed.) bij ons de deur uit die niet is gewiped of vernietigd.
8) DDe verkoopbare apparatuur wordt schoon gemaakt en verpakt voor verzending.

Windau Diensten zorgt voor de hoogste opbrengsten van de nog verkoopbare goederen.

1) De apparatuur wordt in batches te koop aangeboden aan wederverkopers. Tot op heden wordt 50% binnen en 50% buiten Nederland verkocht. (hoofzakelijk binnen Europa)
2) Windau Diensten is sinds 2009 lid van een organisatie waar meer dan 1500 bedrijven die handelen in tweedehands ICT apparatuur zijn aangesloten. Dit garandeert een gigantische afzetmarkt.
3) Doordat Windau Diensten werkt met een vaste commissie van de verkoopwaarde garandeert dat de hoogste opbrengsten. Hoe hoger uw opbrengst, hoe hoger onze opbrengst. Er is ons dus alles aan gelegen om een voor u zo hoog mogelijke omzet te generen. Een echte win-win situatie.
4) Deze commissie geldt ook voor alle afvalstromen. Dus zelfs een defecte of hele oude apparatuur kan voor u dus nog geld opleveren. De WEEELABEX gecertificeerde afnemers garanderen een milieutechnisch verantwoorde manier van de afvalstromen. Er zal altijd worden geprobeerd om zoveel mogelijk materialen terug te winnen en te hergebruiken.
5) Verkoopbare producten waarvoor niet direct een afnemer is gevonden wordt door ons opgeslagen. Tijdens de evaluatie gesprekken zullen de lijsten van deze apparatuur worden besproken en verdere actie worden ondernomen.

Windau Diensten werkt samen met bedrijven die nieuwe ICT apparatuur leveren.

1) Organisaties die nieuwe apparatuur leveren zijn vaak niet in staat om voldoende aandacht te geven aan de afgeschreven apparatuur. Hun organisatie is er niet op ingericht, rapportages verlopen moeizaam en de opbrengsten zijn niet optimaal. Windau Diensten werkt samen met deze bedrijven om het gehele terughaal proces uit handen te nemen.
2) Heeft u een Europese aanbesteding gegund aan een leverancier waarin staat vermeld dat zij ook zorg moeten dragen voor het afvoeren van de afgeschreven apparatuur dan werken wij uitsluitend in opdracht voor deze leverancier. De facturatie van de creditnota’s gaat dan altijd via uw vaste leverancier.
3) Door goed overleg met deze bedrijven zijn wij in staat om op de juiste datum en tijd de goederen op te halen. (bijvoorbeeld direct na levering van een batch nieuwe apparatuur) Hierdoor hoeft u de apparatuur niet eerst op te slaan.
4) Indien wij werken voor een bedrijf die voor u de nieuwe apparatuur levert zullen wij ook aan hun rapporteren.

Windau Diensten verzorgd ook incidentele opdrachten.

1) Heeft u incidenteel een partij ICT apparatuur die afgevoerd moet worden dan kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Een van onze medewerkers komt dan vooraf bij u ter plaatse een inventarisatie maken en zal u een vrijblijvende prijsopgave geven.
2) Alle ICT gerelateerde apparatuur wordt afgevoerd dus ook alle kabels, toetsenborden en alle andere randapparatuur. Wij nemen niet alleen de verkoopbare apparatuur mee. De opslagruimte zal "bezemschoon" worden opgeleverd.
3) Alle handelingen zoals beschreven in het eerste gedeelte van dit document gelden ook voor de incidentele opdrachten. Ook bij incidentele opdrachten geldt dat er NOOIT datadragers bij ons de deur uitgaan die niet gewiped of door onze eigen shredder vernietigd zijn.

Heeft u afgeschreven of buiten gebruik gestelde ICT apparatuur neem dan contact met ons op via telefoon 06-20008021 of per e-mail windaudiensten@gmail.com